พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด

ข้อมูลการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา
รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถแนบมาเพื่อยืนยันได้
หรือโทรแจ้งทางบริษัท โทร.02-721-5211

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก. พี กรุ๊บไทย อินเตอร์เทรด

746-1-00467-3

( กระแสรายวัน )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ยชญ์วัฒน์ พรลาภวนิชกุล

053-6-01554-6

( กระแสรายวัน )